وارش

تو رو به خدا بعد من مواظب خودت باش

گریه نکن ارومبگیر به فکر زندگیت باش

غصه ام میشه اگه بفهمم داری غصه میخوری

شکایت از کسی نکن با اینکه خیلی دلخوری

دلت نگیره مهربون عاشقتم اینو بدون...

دلم گرفته میدونی از هم جدا کردنمون

دل نگرونتم همش اگه خطا کردم ببخش

بازم منو به خاطر تموم خوبیات ببخش

منو ببخش منو ببخش منو ببخش...

اصلا فراموشم کنو فکر کن منو نداشتی

اینجوری خیلی بهتره بگو منو نخواستی

برو بگو تنهایی رو خیلی زیاد دوستش داری

اگه تو تنها بمونی با کسی کاری نداری...

دلت نگیره مهربون عاشقتم اینو بدون...

دلم گرفته میدونی از هم جدا کردنمون..

دل نگرونتم همش اگه خطا کردم ببخش

بازم منو به خاطر تموم خوبیات ببخش...

+نوشته شده در شنبه ۱۳ آذر۱۳۸۹ساعت۱۱:۱۲ قبل از ظهرتوسط هستي | |